0
0
0
0
0
0
     օր         ժամ        րոպե
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Էքսպոմեդիա ցուցահանդեսների
նախագծման կենտրոն

Թեժ գիծ +374 55 588076

մասնակցության հայտ
26.06 համաժողովի համար

Կազմակերպություն
Ա.Ա
Հասցե
Հեռ.
Ֆաքս
Էլ.փոստ
 Մասնակցել միջոցառումներին` ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ
 ԶԵԿՈՒՅՑՈՎ հանդես գալ համաժողովին

ԿԱՊ

Հայաստանի վերականգնվող
էներգետիկայի և
Էներգախնայողութըան հիմնադրամ
0019, Երևան, Պռոշյան 1-ին
նրբանցք, 32
Ֆաքս (374 10) 588 011
Հեռ.` (374 10) 588 011
Email: info@r2e2.am
URL: http://www.r2e2.am
     
Էքսպոմեդիա ցուցահանդեսների
նախագծման կենտրոն
0001, Երևան, Աբովյան փող. 16,
Հեռ.` (374 10) 563 899
Ֆաքս` (374 10) 569 244
Բջջ.` (374 91) 420 922
(374 93) 777 051, 777 052, 777 053
E-mail: reweek2010@gmail.com, oganezov@list.ru
URL: http://www.expomedia.am
Անցկացման ժամկետ` 25.06
Անցկացման վայր` Կոտայքի մարզ, Աղվերան, Արթուրս Հյուրանոցային համալիր
Ա.Ա
Ֆաքս`
Էլ.փոստ
Հաղորդագրություն
ՀՀ Կառավարություն
Համաշխարհային բանկ
Համաշխարհային Բնապահպանական Հաստատություն
GEF TF05621 դրամաշնորհ